• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego warto inwestować w zdrowie prewencyjne?

Notariusz to zawód powszechnego zaufania, każdego dnia ma on do czynienia z licznymi dokumentami o charakterze poufnym, stąd jego opinia musi być być nieposzlakowana a historia niekaralności nie wzbudzający wątpliwości. w rzeczywistości oznacza to, że do pracy w tym zawodzie niezbędne jest sądowe poświadczenie, że nie byliśmy ukarani za przestępstwa popełnione umyślnie. Albowiem wykonywanie zawodu notariusza polega na czynnościach prawnych, które mogą wywołać konsekwencje prawne dla jego klientów, powinien on mieć nie tylko solidne wykształcenie, lecz również znajomość obowiązujących przepisów, a także wykazywać się daleko posuniętą ostrożnością oraz delikatnością w działaniu – notariusz Katowice. Błąd notariusza może skutkować dla jego kontrahenta nie tylko utratę majątku, lecz nawet wymierzeniem kary więzienia oraz utratę solidnej opinii w społeczeństwie. Zadaniem prawnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest uprawomocnienie wszelkim sporządzanym dokumentom: umowom cywilno-prawnym, (jeżeli potrzebują one takiego potwierdzenia), testamentom, intercyzom; również stwierdzanie własnoręczności sygnatury pod tego typu aktami.

1. Blog

2. Poradnik

3. Przewodniki

4. Link

5. Przejdź do strony

Categories: Artykuły gościnne

Comments are closed.