• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kawa: Podróże w poszukiwaniu najlepszych plantacji kawy.

Ludności tak zwanych krajów wysoko rozwiniętych mają stanowcza tendencje do starzenia się. Zjawisko to staje się coraz bardziej zauważalne również w naszym kraju – narasta przeciętna wieku, seniorzy tworzą coraz liczniejsza grupę społeczną. Dzieje się tak w następstwie tego, iż rodziny znacznie rzadziej niż kiedyś decydują się na posiadanie mnogiego potomstwa, a dużo małżonków w ogóle poddaje z posiadania dzieci. Z drugiej sprawy następuje ciągły rozwój i postęp w dyscyplinie nauk medycznych oraz około medycznych (jak na przykład dietetyka), co w praktyczny metoda przekłada się na wydłużenie średniej długości życia człowieka – więcej na ANCHOR. Zmiany demograficzne generują potrzebę przewartościowania priorytetów oraz zapotrzebowań cywilnych. Problemy seniorów staja się już nie bagatelne, lecz dotyczące wciąż wzrastającej liczebnie grupy społecznej. Służba zdrowia stawia wobec wyzwania zapewnienia jak najwyższego komfortu życia przez do granic możliwości długi czas dla znaczącej grupy ludzi

Słowa kluczowe:
1. hotele na Ko Samui

2. https://kosamui.pl/stojaki-rowerowe

Categories: Podróże

Comments are closed.