• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Imponującej jakości towar do pakowania, dla hurtowni i klientów prywatnych

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, jakim sposobem to wygląda, a jakim sposobem kwestie oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub ewentualnie pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia lub zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą działa w dalszym ciągu.

1. Przeglądaj

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.